สัญญาณที่บ่งบอกว่าลูกอาจเป็นโรค Asperger’s Syndrome

Asperger’s Syndrome เป็นโรคระบบประสาทผิดปกติ อยู่ในกลุ่มเดียวกับออทิสติก โรคนี้ถูกประกาศออกมาครั้งแรก ในปี ค.ศ. 1940 โดยนายแพทย์ Hans Asperger กุมารแพทย์ชาวออสเตรีย พบว่าคนไข้ของเขา ส่วนมากแล้วเป็นเด็กผู้ชายซึ่งมีความฉลาด มีสติปัญญาปกติ แต่กลับมีปัญหาเรื่องการเข้าสังคม มีพฤติกรรมหมกมุ่น ชอบทำอะไรเดิมๆ ไม่รู้ว่าจะอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างไร ทั้งที่ตัวเองพูดคุยได้ปกติ ในปัจจุบันนี้พบอัตราผู้ป่วยที่จะเป็นโรค Asperger’s Syndrome ร่วมกับโรคออทิสติก รวมทั้งโรคอันเกี่ยวข้องกับความผิดปกติทางประสาทอื่น ๆ ทั่วโลกประมาณ 1 ต่อ 1,000 ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้นมาก Asperger’s Syndrome เกิดจากอะไร Asperger’s Syndrome เกิดจากการทำงานของสมองผิดปกติ แต่ยังไม่สามารถบอกได้ว่า มีสาเหตุมาจากอะไร ถึงแม้จะมีงานวิจัยออกมาหลายชิ้นก็ตาม แต่สุดท้ายแล้วก็ยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจน แต่ในปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่า น่าจะเกิดจากความบกพร่องของสารพันธุกรรม แต่ก็ยังบอกไม่ได้อีกว่าเกิดจากการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นที่ค่อยๆ สะสมความผิดปกติมาจนแสดงออก หรือเกิดจากการกลายพันธุ์ของยีน แต่ก็มีอีกความเชื่อหนึ่งคือ เกิดจากสภาพแวดล้อม สุดท้ายก็ยังไม่สามารถสรุปได้อย่างแน่ชัด เด็กที่เป็น Asperger’s Syndrome เริ่มแสดงอาการ ตั้งแต่อายุ 3…

Continue Reading

โรค Asperger’s Syndrome สามารถรักษาให้หายขาดได้หรือไม่

Asperger’s Syndrome เป็นกลุ่มอาการอันเกิดจากความผิดปกติของระบบประสาท ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับ Autistic โดยโรคนี้จะแสดงออกถึงปัญหาทางด้านพฤติกรรม พัฒนาการทางด้านต่างๆ และพฤติกรรมแปลกอื่นๆ ซึ่งมีลักษณะคล้าย Autistic การแสดงออกถึงโรค ในผู้ป่วยแต่ละคน สามารถมีความแตกต่างได้อย่างหลากหลาย ทั้งทาง การแสดงออก รวมทั้งความรุนแรงของปัญหา ถึงแม้ว่าผู้ป่วย 2 คนจะได้รับการวินิจฉัยโรคเหมือนกัน แต่อาการแสดงและความสามารถทางทักษะของแต่ละคน มีความแตกต่างกันได้ อาการแสดงของ Asperger’s Syndrome มักจะเริ่มฉายแววออกมาในเด็กอายุประมาณ 3 ขวบ แต่กว่าจะมีอาการต่างๆที่แสดงออกอย่างชัดเจนจนวินิจฉัยได้ ก็จะอยู่ในช่วงอายุประมาณ 5-9 ปี อาการของ Asperger’s Syndrome มีดังนี้คือ • ไม่ชอบเข้าสังคม • ชอบพูดเรื่องซ้ำๆ ด้วยคำพูดเหมือนเดิม • ไม่ค่อยมีไหวพริบ ในเรื่องธรรมดาทั่วๆไป • มักมีปัญหากับทักษะทางด้าน การอ่าน , คณิตศาสตร์ , การเขียน • ชอบหมกมุ่นกับเรื่องบางอย่าง หรือสนใจสิ่งที่มีความซับซ้อนเป็นอย่างมาก เช่น ดาราศาสตร์…

Continue Reading

แอสเพอร์เกอร์ ซินโดรม เกิดจากอะไร

แอสเพอร์เกอร์ ซินโดรม เกิดจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติในบางตำแหน่ง แต่ก็ไม่สามารถฟันธงได้ว่าการทำงานผิดปกติของสมองเกิดจากอะไร ซึ่งผู้เชี่ยวชาญได้สันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากความพกพร่องของสารพันธุกรรม

Continue Reading