แอสเพอร์เกอร์ ซินโดรม เกิดจากอะไร

แอสเพอร์เกอร์ ซินโดรม เกิดจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติในบางตำแหน่ง แต่ก็ไม่สามารถฟันธงได้ว่าการทำงานผิดปกติของสมองเกิดจากอะไร ซึ่งผู้เชี่ยวชาญได้สันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากความพกพร่องของสารพันธุกรรม

Continue Reading