ปัญหาต่างๆ ของเด็กที่ป่ายเป็นโรคแอสเพอร์เกอร์ ซินโดรม