แหล่งข้อมูล

Asperger Syndrome โรคที่น่าเป็นห่วงสำหรับเด็กๆ

โรค Asperger Syndrome ถือว่าเป็นกลุ่มอาการที่จัดอยู่ในกลุ่มของออทิสติก ซึ่งเป็นโรคที่มีความผิดปกติของการทำงานของระบบประสาท ซึ่งจะมีปัญหาทางด้านพฤติกรรม ที่ขาดทักษะในการเข้าสังคม มีนิสัยที่ชอบหมกมุ่นกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ทำพฤติกรรมเดิมๆ ซ้ำๆ ซากๆ ไม่ชอบที่จะเข้าหาผู้อื่น อาการลักษณะนี้จะออกมาให้เห็นตั้งแต่ที่เด็กยังมีอายุน้อยๆ เด็กที่เป็นแอสเพอร์เกอร์จะไม่มีความผิดปกติทางด้านร่างกายใดๆ ทั้งสิ้น สามารถที่จะพูดคุยกันรู้เรื่อง สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่เหมือนกับกลุ่มออทิสติกกลุ่มอื่น และในบางครั้งเด็กที่เป็นโรคแอสเพอร์เกอร์มักจะมีความสามารถพิเศษด้านใดด้านหนึ่งมาทดแทนความผิดปกติเหล่านี้ เช่น มีความสามารถทางด้านการคำนวณ ด้านความจำ ด้านวิชาการต่างๆ เป็นต้น ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าโรคแอสเพอร์เกอร์ เป็นโรคที่มีความผิดปกติทางการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกเท่านั้น แต่พฤติกรรมแบบนี้จะส่งผลเสียให้กับเด็ก ถ้าหากว่าวันหนึ่งเด็กต้องโตขึ้นมาทำงาน ซึ่งการเข้าสังคมเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการใช้ชีวิต ปัญหานี้จึงเป็นปัญหาที่น่าเป็นห่วงสำหรับเด็กๆ ที่คุณพ่อคุณแม่เองจะต้องให้ความสำคัญ ผู้เชี่ยวชาญเคยระบุไว้ว่าสาเหตุของโรคนี้เกิดขึ้นจากปัจจัยหลายๆ อย่างเช่น พันธุกรรม สิ่งแวดล้อม และโรคซึมเศร้า หรือโรคประสาทบางอย่างด้วย

Asperger Syndrome

อาการที่มีแนวโน้มเป็นแอสเพอร์เกอร์

– เด็กจะไม่สามารถที่จะเข้าใจมุกตลก เรื่องขบขัน คำประชดประชัน คำเปรียบเทียบ โดยเฉพาะคำที่กำกวมต่างๆ จะต้องพูดกันแบบตรงๆ ถึงจะเข้าใจ
– ด้วยความผิดปกติในการเข้าสังคม เด็กกลุ่มนี้จะไม่รับรู้ถึงอารมณ์ หรือความรู้สึกของคนอื่นๆ เวลาที่คุยด้วยเด็กมักจะพูดถึงแต่เรื่องของตัวเองซะส่วนใหญ่ พูดซ้ำๆ เดิมๆ เพราะเด็กกลุ่มนี้จะใช้เวลาส่วนใหญ่ในการอยู่กับตัวเอง
– บางครั้งเด็กกลุ่มนี้อาจจะดูเหมือนเด็กที่ไม่มีมารยาท เพราะเด็กกลุ่มนี้จะไม่รู้จักทักทาย หรือบางครั้งจะทำอะไรแบบโผงผาง คิดจะทำอะไรก็ทำไปเลยแบบไม่มีที่มาที่ไป
– เด็กมักจะชอบแยกตัวอยู่คนเดียว ไม่ชอบเล่นกับเด็กคนอื่นๆ
– เด็กมักจะตอบโต้แบบไม่มีมารยาท บางครั้งดูไม่เหมาะสมกับวัย
– ทุกครั้งที่พูด เขาอาจจะไม่มองหน้า หรือสบตากับคนที่คุยด้วย
– พฤติกรรมบางอย่างจะสุดโต่ง และก็อ่อนไหวเอาได้ง่ายมากๆ
– เด็กมีสมาธิสั้น เปลี่ยนความสนใจได้ง่าย แต่ถ้าหากเขามีสิ่งที่ชอบ เขาก็จะสนใจเรื่องนั้นอย่างมาก ใช้เวลากับมันมาก
– ลักษณะของการเดินจะไม่คล่องตัว การเคลื่อนไหวจะดูงุ่มง่าม
– เมื่อถูกขัดใจ เขาจะมีอาการโกรธ และโมโหอย่างรุนแรง จนถึงขั้นทำลายข้าวของ ส่วนที่ร้ายแรงที่สุดคือการทำร้ายตัวเอง

วิธีรับมือและรักษาโรคแอสเพอร์เกอร์

สิ่งที่สำคัญที่สุดในการรักษาโรคนี้ไม่ใช่ยา แต่เป็นครอบครัว ซึ่งครอบครัวสำคัญมากๆ สำหรับพฤติกรรมของเด็กเหล่านี้ คือการให้ความรัก ความเข้าใจ พยายามค่อยๆ สอน และปรับพฤติกรรมของเด็กไปเรื่อยๆ สอนกันด้วยเหตุผลให้เด็กได้รู้จักคิด สิ่งที่สำคัญคือจะต้องทำแบบค่อยๆ เป็น ค่อยๆ ไป ลำดับต่อมาคือให้แพทย์ตรวจอย่างละเอียด ทั้งทางด้านร่างกาย สมอง สภาพจิต เพื่อที่จะหาแนวทางรักษาต่อไป