วิธีการสังเกตพฤติกรรมของเด็กที่เป็นออทิสติกเทียม

คำว่าผิดปกติ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกาย จิตใจ หรือ พฤติกรรมพ่อแม่ทุกคนย่อมไม่ต้องการให้เกิดกับลูกตัวเองอย่างแน่นอนไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่ง วิธีการเลี้ยงดูจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างมาก พ่อแม่เองนอกจากเลี้ยงดูแล้วยังต้องคอยสังเกตพฤติกรรมอยู่ตลอดเวลาด้วยเพื่อรู้เท่าทันสิ่งที่เกิดขึ้นกับลูก อาการออทิสติกเป็นความผิดปกติที่ถูกพูดถึงกันมากสำหรับการเลี้ยงลูกยุคนี้ อาการกลุ่มนี้มีทั้งออทิสติกเทียมด้วย พฤติกรรมใดที่ส่งสัญญาณไปถึงอาการดังกล่าวบ้าง เราจะมาบอกให้สังเกตกัน

ขาดการโต้ตอบที่ดี

อาการออทิสติกเทียม มักจะมีพฤติกรรมที่ส่งสัญญาณอยู่เป็นระยะๆ พ่อแม่ไม่ควรมองข้ามไป พฤติกรรมแรกที่สังเกตได้อย่างง่ายเลยก็คือ ขาดการโต้ตอบที่ดี เด็กจะไม่โต้ตอบต่อพ่อแม่หรือสิ่งเร้ารอบตัวแบบผิดสังเกต ตัวอย่างพฤติกรรมดังกล่าวก็มี ไม่สบตาเวลาพูดคุยอะไรด้วย (มองไปทางอื่น สายตาลอกแลก) สองไม่ตอบสนองต่อเสียง แสง สีที่อยู่ใกล้ตัว (ไม่มีท่าทีตกใจ สนใจ) สามไม่สนใจคนรอบข้าง แม้จะเรียกก็ไม่หัน (ถึงแม้ว่าจะรู้ตัวว่าชื่ออะไรแล้วก็ตาม) สี่ไม่สนใจที่จะแสดงความรักต่อพ่อแม่ (ไม่ยอมให้อุ้ม กอด หอมแก้ม เล่นด้วยกัน)

ติดโทรศัพท์

หนึ่งในพฤติกรรมที่ต้องบอกว่ามันคือปัญหาระดับชาติเลยก็คือ อาการติดโทรศัพท์ตรงนี้ส่งผลต่อการเป็นออทิสติคเทียมโดยตรงกล่าวคือ หากเด็กมีความต้องการโทรศัพท์ตลอดเวลา เวลาไม่ได้เล่นโทรศัพท์ก็จะอาละวาด โวยวาย โมโหร้าย ร้องไห้ฟูมฟาย หรืออาการหนักมากจะระบายออกมาด้วยการทำลายข้าวของเสียหาย ทุบตีทำร้ายคนในบ้าน ถ้าเป็นแบบนี้บอกเลยว่าหาหมอด่วนเลย

แสดงออกไม่เป็น

จากพฤติกรรมติดโทรศัพท์ ติดโทรทัศน์มากเกินไป ผลที่เกิดขึ้นก็คือ ทำให้เด็กไม่สามารถแสดงออกได้อย่างถูกต้อง เริ่มตั้งแต่บางคนยังไม่สามารถพูดได้แม้ว่าจะถึงวัยพูดแล้วก็ตาม ยังอ้อแอ้ไม่เป็นภาษาอยู่ บางคนก็ไม่สามารถแสดงอาการ ความต้องการของตัวเองขึ้นมาได้ นั่นทำให้ไม่สามารถสื่อสารกับคนรอบข้างได้ จึงได้แต่แสดงอารมณ์อย่างรุนแรงออกมาก

การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น

ไม่เพียงแต่คนในบ้านเท่านั้น ออทิสติกเทียม ยังส่งผลถึงการอยู่อาศัยร่วมกับคนอื่นด้วย สัญญาณสำคัญของเด็กที่มีโอกาสเกิดภาวะออทิสติกเทียมได้ก็คือ เค้าจะไม่สามารถเล่นร่วมกับคนอื่นได้เลย เล่นแล้วมีปัญหาตลอด รวมถึงเค้ายังสื่อสารออกมาแตกต่างจากเด็กวัยเดียวกันด้วย พ่อแม่ตั้งสังเกตให้ดี สัญญาณเหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญมาก หากรู้สึกผิดสังเกตให้รีบไปพบแพทย์ทันที หรือ ตอนที่ไปตรวจเช็คพัฒนาการปรึกษาหมอไว้เลยจะได้แก้ไขทัน