คนที่ป่วยเป็นแอสเพอร์สามารถก่อความรุนแรงได้หรือไม่