ออทิสติก สาเหตุ เกิดจากอะไรและมีอาการอย่างไร

ออทิสติกเป็นความผิดปกติที่มักจะเกิดขึ้นกับเด็ก ถึงแม้ว่ามนุษย์เราจะรู้จักกับมันมานานแล้วก็ตามแต่ก็ยังไม่มีวิธีแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอ ทั่วโลกมีการค้นคว้าถึงต้นตอสาเหตุที่ทำให้เกิดความผิดปกตินี้ขึ้น โดยในการวิจัยบ่งชี้ว่าปัจจัยทางพันธุกรรมมีอิทธิพลอย่างมากเป็นพิเศษ ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรม อย่างไรก็ตามมีความซับซ้อนมากจนเกินไปทำให้ไม่ชัดเจนว่ายีนตัวไหนที่มีภัยอันตรายในอนาคต นอกจากนี้ยังมีการตั้งข้อสังเกตว่ามันอาจเกิดขึ้นจากการชีดวัคซีนในเด็ก แต่การศึกษาอยู่หลายครั้งมันก็ไม่ได้แสดงถึงหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่สนับสนุนการเชื่อมโยงระหว่างการฉีดวัคซีนและออทิสติกเลยแม้แต่น้อย

อาการของผู้ป่วยเด็กออทิสติก

ผู้ป่วยจะมีการพัฒนาสมองผิดปกติ ซึ่งมักจะปรากฏในพฤติกรรมที่แสดงออก รวมถึงทักษะในการเข้าสังคมก่อนที่เด็กอายุครบสามขวบ อาจเห็นได้ชัดจากความบกพร่องในการปฏิสัมพันธ์และการสื่อสารกับผู้อื่นไม่รู้เรื่อง รวมถึงมีความสนใจที่หมกหมุ่นอยู่เพียงไม่กี่อย่าง ผู้ป่วยมีความผิดปกติไปจากคนทั่วไปอย่างชัดเจนแต่เราก็ยังสามารถที่จะสอนให้เขาใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติแม้ว่ามันจะยากลำบากกว่า ดังนั้นความรับผิดชอบอันหนักจึงตกอยู่กับผู้ปกครองที่คอยดูแลที่จะต้องอดทนอย่างมาก

ส่วนใหญ่แล้วมันมักจะเกิดในช่วงอายุก่อน 3 ปี และอยู่ติดตัวไปจนตายแม้ว่าอาการอาจดีขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปก็ตาม ในบางกรณีเด็กอาจแสดงอาการผิดปกติในช่วงเดือนแรกๆ หรืออาจไม่แสดงอาการเลยจนกระทั้ง 24 เดือนต่อมา เด็กบางคนดูเหมือนจะพัฒนาตามปกติจนกระทั่งอายุประมาณ 18 ถึง 24 เดือนแล้วพวกเขาก็หยุดได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ หรือสูญเสียทักษะที่เคยมี การศึกษาพบว่าหนึ่งในสามของผู้ปกครองเด็กที่ป่วยเป็นออทิสติกจะสังเกตอาการได้ในวันเกิดแรกของปี ส่วนอื่นอีกประมาณ 80 – 90% จะพบหลังอายุ 24 เดือน

การสังเกตอาการในเด็ก

1.ไม่สามารถจดจำเพื่อตอบสนองชื่อของตนเองได้เมื่ออายุเกิน 12 เดือน

2.ไม่ชี้นิ้วไปยังวัตถุที่สนใจ (เด็กส่วนใหญ่มักจะชี้นิ้วเมื่อเกิดความสนใจเช่นเครื่องบิน) เมื่ออายุ 18 เดือน

3.พยายามหลีกเลี่ยงการสบตากับผู้คน มักชอบที่จะอยู่เงียบๆ คนเดียว

4.มีปัญหาในการเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นหรือพูดถึงความรู้สึกของตนเอง

5.มีทักษะการพูดและภาษาที่ล่าช้า

6.พูดซ้ำคำหรือวลีซ้ำไปซ้ำมา

7.ให้คำตอบที่ไม่เกี่ยวข้องกับคำถาม

8.มักจะอารมณ์เสียกับเรื่องเล็กน้อย

9.มีความสนใจครอบหมกหมุ่นอยู่กับสิ่งของ

10.มีปฏิกิริยาที่ผิดปกติกับสิ่งที่มีเสียง กลิ่น รส รูปลักษณ์ หรือความรู้สึก